Cele mai noi raportări

Cele mai noi raportări

Rezultatele concrete privind politicile Samarcu cu privire la protecția mediului se pot observa în graficele de mai jos, unde valorile principale ale emisiilor în aer și apă, precum și consumurile substanțelor se raportează la standardele naționale de referință și cu valorile BAT specifice pentru activitatea noastră.

Emisii in aer 2023

Valorea emisiilor raportate la valorea limita admisa

Emisii in apa 2024

Valorea emisiilor raportate la valorea limita admisa

Consumiri 2024

Comparea cu valore BAT de specialitate

Consumiri uri comparate cu BAT-Document BREF Tratarea suprafetelor metalice si din plastic (Surface Treatment of Metal and Plastics), aug. 2006