Criterii de performanță

Samarcu este specializati în prelucrări industriale prin tratamente de zincare electrolitică și vopsire cu pulberi în câmp electrostatic, activitatea noastră presupune utilizarea de tehnologii și substanțe chimice care pot avea un impact mai mult sau mai puțin relevant asupra mediului, în funcție de cum sunt concepute.

Confirmând filosofia Grupului OTLAV cu privire la problemele legate de mediu, cu scopul de a atinge cele mai bune performanțe pentru mediul înconjurător și mediul de lucru al personalului angajat, SAMARCU a operat în permanență după criteriile și acțiunile rezumate în următoarele 5 puncte:

TEHNOLOGIE MODERNĂ

Tehnologia și aparatura utilizată atât în sectorul productiv, cât și în sectorul protecției mediului reprezintă circa 35% din valorea totală a investiției. Samarcu folosește dintre cele mai moderne și performante tehnologii și aparaturi, ținând cont de specificul activității.

MATERIALE ECOLOGICE ȘI TEHNOLOGII EFICIENTE

Împreună cu tehnogia de vârf care are un grad de eficiență ridicat și un consum scăzut de materii prime folosite în fluxul de producție, Samarcu folosește cea mai ecologică gamă de substanțe chimice disponibile. Doua exemple sunt:
a) procesul de zincare fără cianuri, solvenți organici clorurați și crom VI
b) instalația de vopsire cu recuperare over-spray > 93% și utilizarea de vopsele fără compuși organici sau TGIC.

MONITORIZARE PERMANENTĂ

Monitorizarea constantă a parametrilor de producție, de consum, de emisie precum și a mediului de lucru fac parte din filosofia de acțiune a Samarcu.

PRACTICI EUROPENE

Samarcu procedează în permanență la confruntarea și parametrizarea valorilor noastre de consum și emisii cu cele rezultate din aplicarea celor mai bune tehnici disponibile la nivel european (Best Available Techniques).

AUTORIZAȚIE INTEGRATĂ DE MEDIU

Obținerea în anul 2005 a Autorizației Integrate de Mediu (I.P.P.C.) nr. 2 din regiune, reînoită în anul 2010, evidențiază faptul că Samarcu acordă un interes deosebit pentru monitorizarea și respectarea standardelor de calitate a mediului, fie că este vorba de emisii în aer, în apă sau în sol. De asemenea, Samarcu este preocupată permanent de evitarea generării deșeurilor.

ISO 9001 PENTRU SECȚIA DE ZINCARE

În anul 2015, Samarcu a implementat Standardul ISO 9001 pentru secția de Zincare Electrolitică, reiterând standardele de calitate la care compania operează.